Baaten Meet- & Regel Techniek BV

Baaten MRT

Op deze pagina vindt U nog meer informatie met betrekking tot onze ervaringsgebieden. Het gepresenteerde overzicht is allesbehalve compleet doch heeft enkel ten doel een indruk te verschaffen met betrekking tot onze activiteiten.

Bent U geļnteresseerd in een van de vermelde onderwerpen of heeft uw vragen neem dan contact met ons op.

Baaten MRT heeft een ruime ervaring in de food sector. Zo is het elektrotechnische deel van een complete productielijn voor de verwerking van champions inclusief besturing gerealiseerd. Een en ander op basis van Siemens besturingshardware.

 

De elektrotechnische tekeningen zijn vervaardigd met Eplan.

 

Voor dezelfde klant zijn verder werkzaamheden cq. uitbreidingen aan voedingen en voedingsverdelers gerealiseerd.

 

Tenslotte is de productiehal voorzien van verlichting. Voor dezelfde klant zijn er onderhoudswerkzaamheden verricht. Een en ander door het beschikbaar stellen van mankracht voor de eigen technisch dienst.

 

Daarnaast zijn er in het verleden elektrotechnische projecten in de stroopfabricage gerealiseerd. Hierbij betrof het uitbreidingen en aanpassingen aan besturingen, voedingen en verlichting en het uitvoeren van servicewerkzaamheden

En zo is er nog meer te vertellen.

In de bovenstaande uiteenzetting is aangegeven op welke terreinen Baaten MRT dan wel Baaten MRT medewerkers in het verleden actief zijn geweest. Dit overzicht is zeker niet volledig en op verzoek kan dan ook extra informatie aan U verstrekt worden.  Uiteraard zijn we ten allen tijde bereid U een en ander verder toe te lichten. Graag zien we uw reactie dan ook tegemoet en maken wij ruimte voor een afspraak.

 

Baaten MRT heeft een ruime ervaring opgedaan in het uitvoeren van projecten in de recycling branche. Dit voor enkele klanten.

De projecten betroffen de realisatie van voedingen en voedingsverdelers, verlichting, levering van besturingskasten voor productielijnen met o.a. transportsystemen, brekerinstallaties en scheiders (op basis van met name Moeller schakelkast componenten en Omron PLC besturingen).

Daarnaast zijn er projectmatig onderhoudswerkzaamheden verricht.

Food

En zo is er meer...

Recycling

Enkele voorbeeld referenties